Bild av Annika Andersson
Forskningsöversikt om 1:1 i senaste numret av DIU
av Annika Andersson - onsdag, 2 mars 2011, 14:34
 
I senaste numret av tidskriften "datorn i utbildningen" (diu nr. 1/2011) så finns en intressant forskningsöversikt om 1:1 att läsa. Översikten bygger på en litteraturstudie som professor Åke Grönlund och Jan Hylén gjort inför uppstarten med UnosUno-projektet och ger en inblick i den forskning som redan finns om liknande projekt. Läsvärt!