Index över hjälpfiler

Allmänt

Administration

Roller

Kurser - att skapa

Kurser - registrering - kurstider/kostnader m.m.

Kurser - information om aktiviteter

Kurser - betyg/omdömen

Kurser - diverse

Kurser - indelning i grupper

Att arbeta med text i Moodle - att läsa och skriva m.m.

XHTML och Wiki

Databas (standardmodul)


Etikett (standardmodul)


Forum (standardmodul)


Resursmodulen (standardmodul)

Allmänt Olika typer av resurser Administration

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English